اعضای هیات مدیره

آشنایی با اعضای هیات مدیره انجمن
دکتر پیمان ولی‌پور

دکتر پیمان ولی‌پور

رئیس هیات مدیره و دبیر انجمن

دانشیار و عضو هیأت علمی و مؤسس گروه آموزشی و رشته‌های مهندسی نساجی و پوشاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر

اسلام جمشیدی

اسلام جمشیدی

عضو هیات مدیره انجمن

مدیرعامل شرکت بهبافت (شهرستان بابل)

مسعود نیکپور

مسعود نیکپور

نائب ریس انجمن

مدیرعامل شرکت خرقه (شهرستان آمل)

غلامحسین سرکاری

غلامحسین سرکاری

عضو هیات مدیره انجمن

مدیرعامل شرکت حریربافت قائم (شهرستان سوادکوه شمالی)

علیرضا طاهر

علیرضا طاهر

عضو هیات مدیره انجمن

مدیرعامل شرکت خزر ریس (شهرستان سوادکوه شمالی)

غلام رضا غلامرضاپور

غلام رضا غلامرضاپور

عضو هیات مدیره انجمن

مدیرعامل شرکت شانه سازی خزر (شهرستان جویبار)

عینعلی عزتی

عینعلی عزتی

عضو هیات مدیره انجمن - خزانه‌دار

مدیرعامل شرکت سحرباف شمال (شهرستان ساری)

 مهرزاد محمودی

مهرزاد محمودی

عضو هیات مدیره

مدیرعامل شرکت مهبد بافت (شهرستان سوادکوه شمالی)

محمدجعفر جعفرزاده

محمدجعفر جعفرزاده

عضو هیات مدیره انجمن

مدیرعامل شرکت اکریل‌تاب (شهرستان بهشهر)

عباس راعی

عباس راعی

بازرس انجمن

مدیرعامل شرکت بهین دوخت تن آرا (شهرستان آمل)

محمدعلی بخشی

محمدعلی بخشی

بازرس انجمن

مدیرعامل شرکت میلاد پوشاک (شهرستان ساری)