اعضای هیات مدیره

آشنایی با اعضای هیات مدیره انجمن
دکتر پیمان ولی‌پور

دکتر پیمان ولی‌پور

عضو هیات مدیره انجمن

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، دانشیار و عضو هیأت علمی و مؤسس گروه آموزشی و رشته‌های مهندسی نساجی و پوشاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر

اسلام جمشیدی

اسلام جمشیدی

بازرس انجمن

مدیرعامل شرکت بهبافت (شهرستان بابل)

غلامحسین سرکاری

غلامحسین سرکاری

عضو هیات مدیره انجمن

مدیرعامل شرکت حریربافت قائم (شهرستان سوادکوه شمالی)

علیرضا طاهر

علیرضا طاهر

عضو هیات مدیره انجمن

مدیرعامل شرکت خزر ریس (شهرستان سوادکوه شمالی)

عینعلی عزتی

عینعلی عزتی

عضو هیات مدیره انجمن - خزانه‌دار

مدیرعامل شرکت سحرباف شمال (شهرستان ساری)

 مهرزاد محمودی

مهرزاد محمودی

عضو هیات مدیره انجمن

مدیرعامل شرکت مهبد بافت (شهرستان سوادکوه شمالی)

عباس راعی

عباس راعی

عضو هیات مدیره انجمن

مدیرعامل شرکت بهین دوخت تن آرا (شهرستان آمل)

محمدعلی بخشی

محمدعلی بخشی

بازرس انجمن

مدیرعامل شرکت میلاد پوشاک (شهرستان ساری)

عبدالله مهاجر دارابی

عبدالله مهاجر دارابی

رئیس هیات مدیره انجمن

رئیس اتاق بازرگانی استان و مدیرعامل شرکت گل باف طبرستان (شهرستان ساری)

میر رمضان موسوی

میر رمضان موسوی

نایب رئیس هیات مدیره انجمن

مدیرعامل شرکت پوشاک آویشن (شهرستان قائمشهر)