جزئیات واحد صنعتی

John Doe

بهبافت مازندران

  • تاریخ تاسیس : ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۵
  • شهر : بابل
  • زمینه فعالیت : بافندگی پیراهنی , بافندگی پرده, بافندگی جین, بافندگی ملحفه
  • نشانی دفتر مرکزی : مازندران، بابل، کیلومتر 5 جاده کیکلا
  • نشانی کارخانه : مازندران، بابل، کیلومتر 5 جاده کیکلا
  • تلفن تماس : 01132077119