هفتمین جلسه اعضای هیأت مدیره انجمن صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم استان مازندران به همراه بازدید

جزییات گالری :

در تاریخ 5 مهرماه 1396 ساعت 14:30 هفتمین جلسه هیأت مدیره انجمن نساجی، پوشاک و چرم استان مازندران با حضور آقایان ولی‌پور، عزتی، جمشیدی، نیکپور، غلامرضاپور، راعی و طاهر و همچنین کارشناس انجمن آقای اکبرتبار، در محل شرکت "پوشاک خرقه" در آمل برگزار گردید و در مورد کارهای انجام شده تا کنون و تشکیل کمیته‌های تخصصی و سایر مسائل داخلی انجمن بحث و تبادل نظر گردید.
جلسه در ساعت 18:00 به کار خود پایان داد و اعضای هیأت مدیره انجمن از شرکت‌های "پوشاک خرقه" و "بهین‌دوخت تن‌آرا" بازدید کردند.

  • تعداد فایل‌ها: ۳۲
  • ارسال در تاریخ :06 مهر 1396

عکس‌ها