ششمین جلسه اعضای هیأت مدیره انجمن صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم استان مازندران به همراه بازدید

جزییات گالری :

در تاریخ 96/06/07 ساعت 15:30 ششمین جلسه هیأت مدیره انجمن نساجی، پوشاک و چرم استان مازندران با حضور آقایان ولی‌پور، جعفرزاده، عزتی، سرکاری، نیکپور و راعی و همچنین کارشناس انجمن آقای امامی، در محل شرکت کیسه کشاورز در جویبار برگزار گردید و در مورد کارهای انجام شده تا کنون و تشکیل کمیته‌های تخصصی و سایر مسائل داخلی انجمن بحث و تبادل نظر شد. در این جلسه دکتر ولی‌پور رئیس هیأت مدیره انجمن به همراه سایر اعضا به بیان مشکلات و موانع تولید پرداختند و موارد مختلفی در جلسه به بحث و بررسی گذاشته شد که از اهم آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1- پیگیری جهت اجاره و یا خرید جایگاهی ثابت برای انجمن توسط یکی از اعضای هیأت مدیره.
2- ارائه راهکارهای مناسب به جهت بهبود اوضاع کاری انجمن و ارائه راه حل برای اعتمادسازی و مشارکت بیشتر واحدهای نساجی و پوشاک با انجمن.
2- تنظیم نامه‌ای با مضمون کمک به بهبود روند کاری و در اختیار گرفتن برخی کارها از طریق انجمن که به امضاء تمامی اعضا هیأت مدیره برسد و تقدیم آقای دکتر محمدپور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران گردد.
3- کمیته‌های تخصصی هرچه زودتر برگزار شده و مشارکت اعضای هیأت مدیره در آن محرز گردد.
...

در ادامه گواهینامه عضویت انجمن به آقایان مسعود نیکپور مدیرعامل شرکت پوشاک خرقه آمل از شهرستان آمل و غلامرضا غلامرضاپور مدیرعامل شرکت کیسه کشاورز از شهرستان جویبار اهدا گردید.
جلسه در ساعت 18:00 به کار خود پایان داد و در خاتمه اعضای هیأت مدیره انجمن از شرکت‌های کیسه کشاورز و شانه‌سازی خزر بازدید کردند.

  • تعداد فایل‌ها: ۴۴
  • ارسال در تاریخ :08 شهریور 1396

عکس‌ها