بازدید از کارخانجات فرش ساوین، نساجی قائم‌شهر، بشل حریران، رنگین نخ بشل و بستا بافت

جزییات گالری :

در تاریخهای 17 و 18 مرداد 1396 اعضای انجمن صنایع همگن نساجی استان البرز برای بازدید به مازندران آمدند تا از نزدیک از کارخانجات فرش ساوین، نساجی قائم‌شهر، بشل حریران، رنگین نخ بشل و بستا بافت دیدن نمایند. در این بازدید 2 روزه که با همراهی اعضای انجمن صنایع همگن نساجی استان مازندران انجام شد، کارخانجات مذکور مورد بازدید قرار گرفت و نتایج خوبی برای بازدیدکنندگان به ارمغان آورد.

در این بازدید تفاهم‌نامه همکاری بین دو انجمن در کارخانه ""بشل حریران"" توسط آقای مهندس سرکاری (عضو هیئت مدیره انجمن) به نمایندگی از انجمن صنایع همگن نساجی استان مازندران، امضا شده و یک نسخه از آن تحویل گرفته شد.

  • تعداد فایل‌ها: ۲۸
  • ارسال در تاریخ :19 مرداد 1396

عکس‌ها