کمیته‌های انجمن

کفپوش ها (ریسندگی و بافندگی و رنگرزی و تکمیل)

کمیته کفپوش ها (ریسندگی و بافندگی و رنگرزی و تکمیل) فرش، موکت، لمینیت و ....