نخستین جلسه مشترک انجمن صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم مازندران با رئیس خانه صنعت، تجارت مازندران

نخستین جلسه مشترک انجمن صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم مازندران با رئیس خانه صنعت، تجارت مازندران

نخستین جلسه مشترک انجمن صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم مازندران با رئیس خانه صنعت، تجارت استان مازندران

بیشتر بخوانید
بازدید از شرکت‌ "بهین‌دوخت تن‌آرا" در شهرستان آمل - استان مازندران

بازدید از شرکت‌ "بهین‌دوخت تن‌آرا" در شهرستان آمل - استان مازندران

بازدید اعضای هیأت مدیره انجمن صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم استان مازندران از شرکت "بهین‌دوخت تن‌آرا" در شهرستان آمل

بیشتر بخوانید
بازدید از شرکت "پوشاک خرقه" در شهرستان آمل - استان مازندران

بازدید از شرکت "پوشاک خرقه" در شهرستان آمل - استان مازندران

بازدید اعضای هیأت مدیره انجمن صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم استان مازندران از شرکت "پوشاک خرقه" در شهرستان آمل

بیشتر بخوانید
هفتمین جلسه اعضای هیأت مدیره انجمن صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم استان مازندران

هفتمین جلسه اعضای هیأت مدیره انجمن صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم استان مازندران

هفتمین جلسه اعضای هیأت مدیره انجمن صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم استان مازندران در تاریخ 1396/07/05 در محل شرکت "پوشاک خرقه" واقع در شهرک صنعتی امامزاده عبدالله شهرستان آمل برگزار گردید.

بیشتر بخوانید
بازدید از شرکت‌ "ریسندگی رضوان" در شهرستان آمل - استان مازندران

بازدید از شرکت‌ "ریسندگی رضوان" در شهرستان آمل - استان مازندران

بازدید کادر انجمن صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم استان مازندران از شرکت‌ "ریسندگی رضوان" در شهرستان آمل

بیشتر بخوانید