هم اندیشی توسعه تجارت برون مرزی فرش ایران برگزار شد

هم اندیشی توسعه تجارت برون مرزی فرش ایران برگزار شد

نشست ویژه بازرگانان خارجی فرش دستباف در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران برگزار شد.

بیشتر بخوانید