تفاهم‌نامه همکاری با انجمن طراحان لباس و پارچه ایران- کد 96007

تفاهم‌نامه همکاری با انجمن طراحان لباس و پارچه ایران- کد 96007

امضای تفاهم‌نامه فی‌مابین ""انجمن صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم استان مازندران"" و ""انجمن طراحان لباس و پارچه ایران""

بیشتر بخوانید
تفاهم‌نامه همکاری با مجله نساجی امروز - کد 96006

تفاهم‌نامه همکاری با مجله نساجی امروز - کد 96006

امضای تفاهم‌نامه فی‌مابین ""انجمن صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم استان مازندران"" و ""مجله نساجی امروز""

بیشتر بخوانید
تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری- کد 96005

تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری- کد 96005

امضای تفاهم‌نامه فی‌مابین ""انجمن صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم استان مازندران"" و "" دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری""

بیشتر بخوانید
تفاهم‌نامه همکاری با مرکز آموزشی و فرهنگی سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر - کد 96004

تفاهم‌نامه همکاری با مرکز آموزشی و فرهنگی سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر - کد 96004

امضای تفاهم‌نامه فی‌مابین ""انجمن صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم استان مازندران"" و ""مرکز آموزشی و فرهنگی سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر""

بیشتر بخوانید
تفاهم‌نامه همکاری با جامعه متخصصین نساجی ایران - کد 96003

تفاهم‌نامه همکاری با جامعه متخصصین نساجی ایران - کد 96003

امضای تفاهم‌نامه فی‌مابین ""انجمن صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم استان مازندران"" و ""جامعه متخصصین نساجی ایران""

بیشتر بخوانید