بخشنامه‌های مهم و دستورالعملها

بخشنامه امکان تقسیط مجدد بدهی‌های مالیاتی واحدهای تولیدی

بخشنامه امکان تقسیط مجدد بدهی‌های مالیاتی واحدهای تولیدی

بخشنامه امکان تقسیط مجدد بدهی‌های مالیاتی واحدهای تولیدی 200/96/32 مورخ 27 / 02 /1396 سازمان امور مالیاتی کشور

جهت مطالعه به فایل ضمیمه مراجعه کنید.

اشتراک گذاری :

مطالب مرتبط: