اطلاعیه

دریافت تسهیلات بانکی

دریافت تسهیلات بانکی

قابل توجه واحدهای تولیدی نساجی، پوشاک و چرم استان مازندران

احتراماً پیرو نامه شماره 701/12200 تاریخ 1396/03/07 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران موضوع: دریافت تسهیلات در قالب 1- سرمایه ثابت، 2- سرمایه در گردش، 3- بازسازی و نوسازی حداکثر ظرف مدت 9 روز (تا تاریخ 1396/03/16) فرم ذیل را بصورت دستی تکمیل و با مهر و امضای شرکت جهت ارائه به آن سازمان به این انجمن از طریق تلگرام 09118229638 ، فکس 43857463 – 021 ، ایمیل amtcli.ir@gmail.com اقدام نمائید.

    جهت دریافت فرم به فایل پیوست مراجعه نمائید.    


  فایل پیـــــوست          -          فرم ثبت نام  

اشتراک گذاری :

مطالب مرتبط: