بخشنامه‌های مهم و دستورالعملها

دستورالعمل ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - 83804 -13970402

دستورالعمل ماده 7  آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - 83804 -13970402

قابل توجه واحدهای تولیدی نساجی، پوشاک و چرم استان مازندارن

برای دریافت فرم PDF به فایل پیوست مراجعه کنید.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


فایــــــل پیــــوست (فایل PDF)

اشتراک گذاری :

مطالب مرتبط: