اخبار داخلی انجمن

بازدید از شرکت‌ "ریسندگی رضوان" در شهرستان آمل - استان مازندران

بازدید از شرکت‌ "ریسندگی رضوان" در شهرستان آمل - استان مازندران

مورخه 96/06/14 کادر انجمن صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم استان مازندران از شرکت‌ "ریسندگی رضوان" واقع در شهرستان آمل دیدن کردند. در این بازدید، آقایان دکتر ولی‌پور، امامی و اکبرتبار به همراه سرپرست واحد کنترل و کیفیت آن شرکت از نقاط مختلف این واحد صنعتی بازدید نمودند.


گوشه‌هایی از این بازدید به روایت تصویر:از راست:

مهندس کیاقادی - مدیر کارخانه شرکت ریسندگی رضوان

مهندس جوادیان - مدیر داخلی شرکت ریسندگی رضوان

دکتر ولی‌پور - رئیس انجمن صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم استان مازندران

دکتر امامی - کارشناس انجمن صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم استان مازندران

دکتر اکبرتبار - کارشناس انجمن صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم استان مازندران


عکسهای بیشتر در نشانی اینترنتی http://www.amtcli.ir/gallery/22


اشتراک گذاری :

مطالب مرتبط: