درباره ما

اطلاعات انجمن و کمیته‌ها

انجمن صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم استان مازندران

معرفی انجمن و اهداف آن

معرفی انجمن:

     انجمن صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم استان مازندران تشکلی غیرسیاسی، غیردولتی و غیرانتفاعی است، که بنا به درخواست صاحبان صنایع این گروه خاص از طریق هیأت مؤسس در تاریخ 95/04/26 توسط آقایان اسلام جمشیدی (بهبافت مازندران)، غلام‌حسین سرکاری (بشل حریران)، رضا محسنیان (رنگین نخ بشل)، میررمضان موسوی (پوشاک آویشن) و پیمان ولی‌پور (نساجی مازندران) تشکیل و با هماهنگی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران به استناد نامه شماره 62086/701 مورخه 95/10/08 انجمن در مورخه 95/10/15 در در حضور مسئولین سازمان و همچنین اعضای خانه صنعت، معدن و تجارت استان همراه با حدود 65 مدیر و یا نماینده محترم کارخانجات نساجی پوشاک و چرم استان رسما آغاز به کار کرد.

پس از انتخابات از بین شرکت کنندگان، 7 تن به عنوان اعضاء اصلی و 2 تن عضو علی‌البدل هیأت مدیره، 1 تن بازرس اصلی و 1 تن بازرس علی‌البدل انتخاب گردیدند.

در نخستین جلسه انجمن، که در تاریخ 95/10/19 برگزار شد، اعضاء به شرح ذیل انتخاب شدند. 

1- رئيس هيأت مديره و دبير انجمن، آقاي پيمان ولی‌پور، عضو هيأت مديره شركت نساجی مازندران (شهرستان قائم‌شهر)

2- نايب رئيس، آقای مسعود نيكپور، پوشاك خرقه (شهرستان آمل)

3- خزانه دار، عينعلی عزتی، سحرباف (شهرستان ساری)

4- عضو هيأت مديره، اسلام جمشيدی، بهبافت (شهرستان بابل)

5- عضو هيأت مديره، مهندس غلام‌حسين سركاری، بشل حریران (شهرستان سوادكوه شمالی)

6- عضو هيأت مديره، غلامرضا غلامرضاپور، كيسه كشاورز (شهرستان جويبار)

7- عضو هيأت مديره، عليرضا طاهر، خزر ريس لفور (سوادكوه شمالی)

8- عضو هيأت مديره علی البدل، مهرزاد محمودی، مهبد بافت (سوادكوه شمالی)

9- عضو هيأت مديره علی البدل، محمدجعفر جعفرزاده، اكريل‌تاب (شهرستان بهشهر)

10- بازرس، عباس راعی، بهين دوخت تن آرا  (شهرستان آمل)

11- بازرس علی البدل، محمدعلی بخشی، میلاد پوشاك (شهرستان ساری)

دومین انتخابات انجمن صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم استان مازندران در مورخه 99/04/08 در سالن اجتماعات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد که اعضا هیات مدیره و بازرس اعضاء به شرح ذیل انتخاب شدند.

1- رئیس هیات مدیره، عبداله مهاجر دارابی مدیرعامل شرکت گل باف طبرستان (شهرستان ساری)

2- نایب رئیس انجمن، میررمضان موسوی مدیرعامل شرکت پوشاک آویشن (شهرستان قائمشهر)

3- خزانه دار انجمن، عینعلی عزتی مدیرعامل شرکت سحرباف شمال(شهرستان ساری)

4- عضو هیات مدیره انجمن، علیرضا طاهر مدیرعامل شرکت خزر ریس (شهرستان سوادکوه شمالی)

5- عضو هیات مدیره انجمن، غلام حسین سرکاری مدیرعامل شرکت بشل حریران (شهرستان سوادکوه شمالی)

6- عضو هیات مدیره انجمن، پیمان ولی پور عضو هیات مدیره شرکت نساجی مازندران (شهرستان قائمشهر)

7- عضو هیات مدیره انجمن، مهرزاد محمودی مدیرعامل شرکت مهبد بافت (شهرستان سوادکوه شمالی)

8- عضو هیات مدیره (علی البدل) انجمن، عباس راعی مدیرعامل شرکت بهین دوخت تن آرا (شهرستان آمل)

9- عضو هیات مدیره (علی البدل) انجمن، علی باقر زاده مدیرعامل شرکت مهران بافت (شهرستان سوادکوه شمالی)

10- بازرس انجمن، اسلام جمشیدی مدیرعامل شرکت بهباف (شهرستان بابل)

11- بازرس (علی البدل) انجمن، محمد علی بخشی از پوشاک میلاد (شهرستان ساری)

درحال حاضر انجمن به نشانی مازندران، قائم‌شهر، میدان علی(ع)، خیابان شهید چمران، ابتدای چمران 4، کدپستی: 4765953194 از همان ابتدا آغاز به کار کرده و سعی دارد بتواند تمامی اهداف انجمن را در راستای تصمیمات بلندپایه دولت و چشم انداز کشور با هماهنگی نهادها، سازمانها، اتحادیه‌ها و انجمنهای مرتبط به سرانجام برساند.

اهداف انجمن طبق ماده 6 اساسنامه به شرح زیر می باشد:

6-1- حمایت از صنایع نساجی و فرآوردههای آن و نیز کوشش برای جلوگیری از رقابتهای نامشروع نسبت به آن تعیین شده است.

6-2- سعی در بهبود محیط کسب و کار صنایع ریسندگی، بافندگی، رنگرزی، تکمیل، چاپ، دوخت، چرم و سایر صنایع گروه نساجی استان مازندران با توجه به اصل حمایت معقول و منطقی.

6-3- جلوگیری از رقابت های ناسالم بین کارخانجات و واحدهای عضو و رفع اختلاف حادث در این زمینه از طریق داوری و سعی در ایجاد حسن تفاهم و تشریک مساعی بین آنان.

6-4- تشریک مساعی با کارخانجات و واحدهای عضو و حمایت از مصالح و منافع آنان در برابر فروشندگان مواد اولیه و ماشین‌آلات و سعی در متقاعد ساختن طرفین به انجام تعهدات قانونی و قراردادی بین آنان.

6-5- بررسی و شناخت مسائل نیروی انسانی و روابط کار وتنظیم روش های مناسب برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و کوشش در اجرای آن در صنایع نساجی، پوشاک و چرم.

6-6- پژوهش به منظور انتخاب و تنظیم روشهای مدیریت علمی و فنی مطلوب برای صنایع نساجی و پوشاک و چرم.

6-7- فراهم آوردن فرصت‌ها و امکانات لازم برای مدیران انجمن به منظور ایجاد ارتباط و تفاهم و مبادله اطلاعات و تجربیات خود با یکدیگر.

6-8- سعی در ترویج اعتقاد به ضرورت آموزشهای فنی و حرفه‌ای، مدیریتی به منظور بالا بردن آگاهی‌های نیروی انسانی شاغل در صنایع نساجی و ارتقاء کیفیت کار و بالا بردن مهارت و بهره‌وری و کارآئی و کارآفرینی در صنایع نساجی، پوشاک و چرم.

6-9- انتشار انواع کتب و نشریات علمی و فنی در زمینه صنایع نساجی، پوشاک و چرم با تحصیل مجوز از وزارت ارشاد و سایر مراجع قانونی.

6-10- همکاری و تشریک مساعی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر سازمان های ذیربط در تنظیم برنامه های علمی، فنی، مالی و اعتباری لازم جهت کارخانجات موجود و نیز اظهار نظر نسبت به صدور اجازه تأسیس واحدهای جدید صنایع نساجی، پوشاک و چرم.

6-11- همکاری و هماهنگی با وزارتخانه‌ها و سازمانهای اقتصادی، بانکها و مؤسسات اعتباری، بخش عمومی و نیز سایر سازمانهای کارآفرینی بخش خصوصی از قبیل اتاقهای بازرگانی،خانه‌های صنعت، معدن و تجارت، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، بخشهای بازرگانی و خدماتی در زمینه ایجاد تسهیلات برای صنایع نساجی، پوشاک و چرم.

6-12- کمک به واحدهای عضو در انعقاد پیمانهای دسته جمعی کار.

6-13- جمع‌آوری و بررسی قوانین، آیین‌نامه‌ها و لوایح قانونی مرتبط با صنایع نساجی، پوشاک و چرم، تهیه و تدوین نظرات اصلاحی و مشورتی برای تسلیم به مراجع و مقامات ذیصلاحیت دولتی و قانون‌گزار، همکاری و تعاطی افکار در تدوین مقررات قوانین مورد نیاز.

6-14- ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای کارگری و کارآفرینی واحدهای صنعتی و همکاری و تعاطی افکار با آنان در زمینه مسائل نیروی انسانی.

6-15- همکاری وتشریک مساعی با وزارت صنعت، معدن و تجارت در انجام خدمات مذکور در بند 6 و ترغیب اعضاء انجمن به مشارکت و استفاده از برنامه‌های تنظیمی دولت در زمینه امور فوق.

6-16- همکاری با شرکت شهرک‌های صنعتی به منظور شناسایی و ساماندهی واحدهای کوچک و متوسط در جهت توسعه صنعتی با ایجاد خوشه‌های صنعتی.

6-17- هماهنگی لازم برای انجام امور واگذاری از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت به منظور بهبود محیط کسب و کار صاحبان صنایع گروه نساجی، پوشاک و چرم استان.

کمیته های انجمن

پوشاک، منسوجات خانگی، جوراب، طراحی لباس

پوشاک، منسوجات خانگی (پتو تاری پودی، پرده، رومبلی، حوله، رومیزی)، جوراب، طراحی لباس

مطالعه بیشتر ←

سیستم پنبه ای (ریسندگی، بافندگی، رنگرزی، چاپ و تکمیل)

در این کمیته موضوعات تخصصی بخش تولید، تجارت، استاندارد، محیط زیست، آئین نامه های اجرائی دولت و سازمانها مربوط به واحد های تولیدی و خدماتی بخش ریسندگی الیاف کوتاه، بافندگی، رنگرزی نخ و پارچه، چاپ و تکمیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مطالعه بیشتر ←

سیستم فاستونی و هایبالک، پتوهای راشل، رو فرشی

سیستم فاستونی و هایبالک، پتوهای راشل، رو فرشی

مطالعه بیشتر ←

کفپوش ها (ریسندگی و بافندگی و رنگرزی و تکمیل)

کمیته کفپوش ها (ریسندگی و بافندگی و رنگرزی و تکمیل)

مطالعه بیشتر ←

تولید الیاف مصنوعی، منسوج نبافته، پزشکی و صنعتی، کشاورزی

کمیته تولید الیاف مصنوعی ، تکسچزایزینگ، کیسه پلی پروپیلن، منسوجات نبافته، منسوجات پزشکی، منسوجات صنعتی، کشاورزی

مطالعه بیشتر ←

تولید چرم و منسوجات چرم طبیعی و مصنوعی

کمیته تولید چرم و منسوجات چرم طبیعی و مصنوعی

مطالعه بیشتر ←

آموزش، پژوهش و فناوری

آموزش، پژوهش و فناوری

مطالعه بیشتر ←

برگزاری رویدادها

کمیته خبر، برگزاری رویدادها( نمایشگاه، کارگاه آموزشی، سمینار، مسابقات، بازدید و ...)

مطالعه بیشتر ←

رفاه

قوانین کار، بیمه و مالیات و وام

مطالعه بیشتر ←

بانوان کارآفرین

به منظور حمایت و پیگری از حقوق زنان این کمیته در صدد است نسبت به پرورش روحیه خلاق زنان و حمایت از حقوق کار زنان در واحد های صنعتی استان اقدام شایسته ایی را انجام دهد

مطالعه بیشتر ←